logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Podwykonawcy

 

Lista Podwykonawców Robót Budowlanych na Kontrakcie pn.: „Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ia – Wyszków – węzeł „Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 długości ok. 12,99 km”

Lp. Nazwa firmy Przedmiot podzlecenia Data zatwierdzenia
1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe " GEOTRAS " Sp. z o.o ul. Świderska 109J lok.52, 03-128 Warszawa Usługa geodezyjna 06.04.2016
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Anna" Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Spółka Jawna ul. Sitarska 18, 18-301 Zambrów przebudowa linii energetycznych 15.06.2016
oświetlenie drogowe i budowa systemu preselekcji wagowej 05.04.2016
3. Stanisław Gers PHU ELEKTRO-TEL ul. Janusza Korczaka 41, 07-409 Ostrołeka przebudowa kanalizacji kablowej ,linii telekomunikacyjnych 05.04.2016
4. Tomasz Mianowski Zakład Usług Budowlanych "INWOKAN" ul. Różana 5, 07-200 Wyszków przebudowa i budowa sieci wodociągowej 18.04.2016
5. Mirosław Długołęcki TRANS-TECH ul.Ogony 7 , 06-231 Młynarze usunięcie drzew, krzewów 26.02.2016
6. Mirosław Jechna ul. Nadbużna 83 07-221 Brańszczyk wyburzenie obiektów budowlanych 08.04.2016
7. MELBUD S.C. Melioracja i budownictwo wodne Tadeusz Stalewski, Bogdan Stalewski ul. Kościelna 105A, 05-124 Skaryszew przebudowa rowów i cieków 03.05.2016
8. BK-COMPLEX Łukasz Brzozowski Gołębie 21, 18-112 Poświętne roboty budowlane na obiektach inżynieryjnych 15.06.2016
9. PTU „ELMAL” Jan Pawełek Spółka Jawna ul. Kartuska 340, 80-125 Gdańsk przebudowa sieci gazowej wyokiego ciśnienia 09.04.2016
10. Lloyd Acoustic Polska Sp. z o.o. ul.Łysaków Drugi 47, 28-300 Jędrzejów wykonanie próbnego obciążenia pali 27.07.2016
11. P.H.U. "Basma" Beata Piwońska Ćmińsk ul. Światełek 45, 26-085 Miedziana Góra zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 24.05.2016
12. PPI Chrobok S.A. ul.Kowola 1A, 43-220 Bojszowy Nowe wykonania kolumny DSM, Jet-Grouting, Mikropali, wibroflotacji 01.06.2016
13. Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Produkcyjne INKOM Sp. z o.o. ul. Pabianicka 67-400 Bełchatów roboty palowe, wiercenie, iniekcja oraz próbne obciążanie pali 04.07.2016
14. "KANWOD" Wiesław Tarczyński Golina ul. Węglew 218 62-590 Golina montaż infrastruktury kanalizacyjnej i sanitarnej 14.06.2016
15. Usługi Budowlano – Stolarskie Stan Przemysław Oskar 1 ul. Józefa Poniatowskiego 15 C, 43-602 Jaworzno wykonanie przepustów rurowych i skrzynkowych 28.06.2016
16. Konsorcjum Podwykonawcze Lider: Pro-Net Media S.A., ul. Narwicka 21, 80-557 Gdańsk oraz Partner Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Anna" , Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński, ul. Sitarska 18 , 18-301 Zambrów wykonanie prac branż elektrycznej 01.09.2016
17. B2 Sp. z o.o. , ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa montaż i dostawa łożysk 25.10.2016
18. BBR POLSKA Sp. z o.o., ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa wykonanie sprężenia i dylatacji modułowych 16.11.2016
19. WUK-BUD Wacław Kuzio ul. Czaszyn 308, 38-516 Tarnawa Dolna prace zbrojarsko-betoniarskie 07.02.2017
20. Hydromost Inwest ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki wykonanie izolacji 10.11.2016
21. PPHU Wiesław Ogrodowczyk ul.Świercze Siółki 26, 06-150 Świercze wykonanie murów oporowych na obiektach mostowych 04.01.2017
22. Radbur Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 1, 83-314 Somonino wykonanie balustrad 20.03.2017
23. SANI-CENTRAL Sławomir Lewandowski ul. Szwedzka 14A, 25-135 Kielce wykonanie kolektorów odwadniających 08.05.2017
24. Usługi Leśne i Ogrodnicze Leszek Uczciwek ul. Joachimów-Mogiły nr 40, 99-417 Bolimów wykonanie umocnień, nasadzeń 28.04.2017
25. WONAT Sp. z o.o. ul. Jurajska 10, 32-566 Alwernia wykonanie pali fundamentowych oraz głowic wraz z montażem kotew i słupów 24.06.2017
26. SLIPFORM Sp. z o.o. ul. Gójecka 194/434, 02-296 Warszawa kompleksowe wykonanie ścieków trójkątnych 20.07.2017
27. VIA POLONIA S.A. ul. Bystra 7, 61-366 Poznań kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych 28.07.2017
28. KANMAX Grzegorz Rogala ul.Okrężna 65, 05-320 Mrozy wykonanie robót brukarskich 01.08.2017
29. DWD System Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań wykonanie kolektorów odwadniających 20.07.2017
30. REKTO - Halina Dostał Wygnanów 47A, 28-366 Małogoszcz wykonanie bitumicznych przekryć dylatacyjnych BJC dla obiektów WS-01 i WD-01A 04.09.2017

 

Lista Dostawców Robót Budowlanych na Kontrakcie pn.: „Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ia – Wyszków – węzeł „Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 długości ok. 12,99 km”

Lp. Nazwa firmy Przedmiot podzlecenia
1. Przedsiębiorstwo P-H PIASKPOL-SŁOPSK S.C ul. Wincentego Witosa 112, Zabrodzie , 07-230 Słopsk, dostawa piasku na nasypy
2. CEMEX POLSKA SP.Z.O.O ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa dostawa cementu, żwiru i piasku
3. Strzeblowski Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Torowa 1 , 55-050 Sobótka dostwa kruszywa granitowego
4. Sienkiewicz MAT-BUD Sp.z o.o. ul.Zwoleńska 64 A , 04-761 Warszawa dostawa przepustów skrzynkowych
5. Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych "FABET" S.A. ul.Ściegiennego 270, 25-116 Kielce dostawa belek prefabrykowanych
6. HERSCO METALAS POLSKA Sp.z.o.o. ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie dostawa kruszywa
7. BOWIM S.A. ul. Niwecka 1E, 41-200 Sosnowiec dostawa stali zbrojeniowej
8. Przedsiębiorstwo produkcji Betonów "SIBET" S.A. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce dostawa belek prefabrykowanych
9. P.B.H "Z.Niziński" ul. Serocka 11 A 07-200 Wyszków dostawa kruszywa naturalnego
10. PP ENERGOSTAHL Cezary Wodara, ul. Dziewulskiego 21, 87-100 Toruń dostawa rur osłonowych
11. Sika Poland Sp.z.o.o. ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa dostawa domieszek i chemii do betoniu
12. Przedsiębiorostwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz ul. Al.Piłsudskiego 40 18-400 Łomża dostawa studni, wpustów i elementów betonowych
13. PHU FIEDOR-BIS, ul. Kościuszki, 63 41-503 Chorzów dostawa barier betonowych
14. Pietrucha Sp. z o.o. International Sp. k., ul. Przemysłowa 10, 98-325 Błaszki dostawa grodzic winylowych
15. Porr Polska Infrastructura S.A ul.Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa dostawa betonu konstrukcyjnego
16. Amiantit Poland Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 20A, 80-299 Gdańsk dostawa rur i kształtki GPR-kanalizacja deszczowa
17. ELIKOPOL BK Sp. z o.o. Ul. Al. Armii Krajowej 178, 43-316 Bielsko Biała dostawa geowłókniny, geokraty, geosiatki
18. Ecol-Unicon Sp. z o.o., ul.Równa 2, 80-067 Gdańsk dostawa separatorów, osadników oraz pompowni wód deszczowych
19. Merazet S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań dostawa sprzętu laboratoryjnego
20. Toropol Sp. z o.o., ul.Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa dostawa sprzętu laboratoryjnego
21. Onninen Sp. z o.o., ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa dostawa odwodnienia liniowego
22. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo dostawa piasku, żwiru
23. Cementownia Warta S.A. ul.Przemysłowa 17, Trębaczew , 98-355 Działoszyn dostawa cementu
24. PPZM Segromet Sp. z o.o., ul. Węgrowska 2, 08-300 Sokołów Podlaski dostawa kruszywa
25. OTTO Brentzel - Stahlverarbeitung e. K. HauptstraBe 61, D-67693 Fischbach, District Court Kaiserslautern HRA 1671 dostawa dybli i kotw
26. Nordkalk Sp.z o.o., ul.Pl. Na Groblach 21, 31-101 Kraków dostawa kruszywa łamanego
27. JARHAND Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań dostawa zastawek naściennych, klap burzowych i regulatorów przepływów
28. PW Kopalnia Ogorzelec Sp.z o.o., Ul. Ogorzelec 116, 58-400 Kamienna Góra dostawa kruszywa do stacji PKP Wyszków
29. Trzuskawica S.A., ul.Sitkówka 24, 26-052 Nowiny dostawa mieszanki 0/31,50 kruszywa łamanego
30. Optem Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 156/4, 80-258 Gdańsk dostawa muru oporowego
31. WGD Werner Grabe Development, Heidkampe 23, 48249 Dulmen dostawa elastomerowych wkładek uszczelniających
32. PPHU Techno-Zwir, S. Sobolewski & C. Woźniak SP.J., Ul.1000 lecia 9-38, 06-100 Pułtusk dostawa kruszywa
33. FORBUILD S.A., ul. Górna 2A, 26-200 Końskie dostawa kotew talerzowych
34. HTI BP Sp. z o.o. Pólnoc Sp. K. , ul. Przywidzka 4, 85-174 Gdańsk dostawa geokraty
35. Izohan Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-96 Gdynia dostawa papy zgrzewalnej , gruntu bitumicznego i żywicznego
36. Przedsiębiorstwo Górniczo Produkcyjne BAZALT S.A., ul. Wilków 34, 59-500 Złotoryja dostawa rur żelbetowych
37. IMPEKSTIR OPERATIONS Sp. z o.o., Sp. k., ul. Koźlątków 20, 62-850 Lisków dostawa krawężników kamiennych mostowych
38. T.U.H. Grzesiak, Szczepan Grzesiak, Ul. Kasztanowa 5, 05-220 Zielonka dostawa płyt betonowych
39. ATM Sp. z o.o., ul. Dr Olgi Lilien 7, 39-400 Tarnobrzeg dostawa elementów gwoździ gruntwych
40. Flora-bis Sp. z o.o., ul. Rolnicza 3, 42-160 Krzepice dostawa słupów stalowych
41. Arcelor Mittal Poland S.A., ul. Piłsudskiego 92, 41-303 Dąbrowa Górnicza dostawa grodzic
42. LIBET S.A. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław dostawa korytek ściekowych
43. Centrum Stali, ul. Powstańców 21, Drogoszewo, 07-200 Wyszków dostawa koszy stalowych do dybli i kotew
44. STALPRODUKT S.A., Wygoda 69, 32-700 Bochnia dostawa i montaż barier stalowych
45. Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu
ul. Kaliska 103, 99-400 Łowicz
dostawa płyt ażurowych
46. SORTPOL Sp. z o.o. ul. Stanisława Treli 1, 09-500 Gostynin dostawa kruszywa
47. POLGABION Krzysztof Wierzbicki ul. Legionów 29 lok 1, 55-080 Kąty Wrocławskie dostawa koszy gabionowych
48. STEAG Energo Mineral Sp.z o.o. ul. Piastowska 3, 45-081 Opole dostawa popiołu lotnego do betonu
49. SDI Strefa Dystrybucji Inżynieryjnej Sp. z o.o. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 7/29A, 35-210 Rzeszów dostawa włazów i wpustów
50. Konsorcjum Stali S.A. ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie dostawa koszy zbrojeniowych, osłon przeciwolśnieniowych i barieroporęczy
51.  ZARPOL Sp. z o.o.  Głębocz Wielki 4, 18-305 Szumowo dostawa kruszywa

 

Lista Usługodawców Robót Budowlanych na Kontrakcie pn.: „Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ia – Wyszków – węzeł „Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 długości ok. 12,99 km”

Lp. Nazwa firmy Przedmiot podzlecenia
1. P.B.H "Z.Niziński", ul. Serocka 11 A, 07-200 Wyszków najem nieruchomości
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "WODBUD"S.A. ul. 3 Maja 53, 07-200 Wyszków najem lokalu
3. V2B Poland Maciej Krajewski, ul. Gen.Józefa Sowińskiego 21, 40-018 Katowice inwenteryzacja budynków i dróg
4. Socjalna Spółdzielnia PRZYSTANEK, Czerwony Bór 30 , 18-400 Łomża przeniesienie krzyży, kierowanie ruchem, czyszczenie nawierzchni jezdni
5. FPP Enviro Sp. z o.o., ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa nadzór przyrodniczy
6. Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska SZPILA Jakub Affelski, Grabówiec 93b, 06-100 Pułtusk nadzór archeologiczny
7. SAPER PATROL, ul. Gorzowska 53 E, 74-320 Barlinek nadzór saperski
8. RM LOGISTYK S.C. ZALEWSKI ROMAN, ZALEWSKI MARCIN, Cempkowo 38,09-100 Płońsk transport kruszywa
9. PKP CARGO Sp. z o.o. ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa transport kruszywa
10. IW-MAR IWONA URBAŃSKA, Marianów Kołacki 10,95-060 Brzeziny transport kruszywa
11. POL-ASEKUR Sp.z o.o., ul.Pułtuska 137 m.7 , 07-200 Wyszków ochrona Placu Budowy
12. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman ul.Arkuszowa 65/43 01-934 Warszawa demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych
13. ULMA Construccion Polska S.A., Koszajec 50, 05-840 Brwinów dostawa deskowań dla obiektów
14. Bo-Mi Michał Bogacz Jamno 6, 99-400 Łowicz transport kołowy
15. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "BUDINŻ" Sp.z.o.o. ul. Korsaka 8 63-400 Ostrów Wlkp wykonanie ścianek szczelnych
16. Przedsiębiorstwo Drogowe AKS-BUD Kamil Sarosiek ul. Legionowa 28/305, 15-281 Białystok transport kruszywa
17. Saferoad Grawill Sp.z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek kompleksowe wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
18. USŁUGI TRANSPORTOWE GRZEGORZ OLSZEWSKI ul. Poprzeczna 20 05-200 Lipiny Nowe świadczenie usługi transportowej
19. Usługi Budowlane Włodarczyk Stanisław Grabówiec 87b 06-100 Pułtusk transport kruszywa i najem koparki i ładowarki
20. USŁUGI TRANSPORTOWE Olszewski Robert ul. Piaskowa 9A 05-200 Lipinki świadczenie usługi transportowej
21. TRANS-SPED Sławomir Przydacz Zofia 3 98-320 Osjaków świadczenie usługi pracy sprzętu
22. EUROTRANS POZNAŃ Sp.z o.o. Pokrzywno 22, 61-315 Poznań świadczenie usługi pracy sprzętu
23. Orłowski Adam BIOENERGO, ul. Warszawska 94 Lucynów, 07-200 Wyszków wynajem maszyn budowlanych
24. USŁUGI TRANSPORTOWE WALDEMAR TOŚKA ul. Kościuszki 130 06-100 Pułtusk wynajem maszyn budowlanych
25. UNI-USŁUGI , TOMASZ RASZYŃSKI , Ul. Główna 5A, 05-140 Serock wynajem maszyn budowlanych
26. Transport Ciężarowy Nurkowski Jan Zębowo 105, 87-126 Obrowo wynajem maszyn budowlanych
27. Euroskop Sp. z o.o. , ul. Potrzebna 48, 02-448 Warszawa świadczenie usług transportowych
28 Usługi Ogólnobudowlane "Stal - Mont" S.C. Łukasz Pietrzela, Piotr Pałka ul. Mickiewicza 2C/30, 82-440 Dierzgoń usługi montażu wkładek zbrojeniowych
29. PHU Zawistowski, Dariusz Zawistowski, ul.Zawisty Podleśne 16, 07-320 Małkinia Górna najem sprzętu
30. KABUD Katarzyna Franczyk-Dudek, ul. Kamienica 464, 34-608 Kamienica świadczenie robocizny - prace ciesielskie oraz inne roboty mostowe
31. DAMPOL Damaszk Kamil, ul. Bukowa 9, 86-134 Dolna Grupa praca koparki na kopalni Trzcianka
32. Technocar Robert Grzybowski, ul.Szlachecka 17, Wolica, 05-830 Nadarzyn usługa transportu kołowego
33. P.H.U. Marpol Mariusz Urbański, ul. Marianów Kołacki 10A, 95-060 Brzeziny wynajem ładowarek kołowych
34. Usługi Budowlane "ZYBBUD" Zbigniew Jakubowski ul.Gnieździska 176, 26-070 Łopuszno usługa montażu gotowych wkładek zbrojeniowych
35. MP MOSTY SP. Z O.O. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków akceptacja projektów technologicznych
36. PUH KRYM Piotr Krym, ul. Bednarska 3, 07-104 Stoczek usługa dźwigowa przy obiektach mostowych
37. Servipol Paweł Pływaczewski, ul. Warszawska 197b, 05-028 Stare Babice najem sprzętu z operatorem
38. Usługi Dźwigowe Andrzej Krym, ul. Ksiązkowa 45, 03-134 Warszawa najem sprzętu z operatorem wynajem zurawia
39. PPHU Len-Bud Krystian Lenarczyk, ul. Stodolniana 9, 95-080 Tuszyn najem sprzętu z operatorem
40. Transport Towarowy AMAZ Mechanika Pojazdowa Andrzej Paź ul. St. Konarskiego 3, 05-230 Kobyłka najem sprzętu z operatorem
41. Firma Usługowo-Handlowa Ed-Bud Paweł Wiśniewski, ul. Bądkowo 41, 06-440 Bądkowo świadczenie usług budowlanych
42. Marcin Skibniewski, ul. Rypińska 71, 82-550 Prabuty montaż gotowych wkładek zbrojeniowych
43. Kranstan Usługi Dźwigowe, ul. Stare Suski 20, 07-210 Długosiodło najem sprzętu z operatorem
44. STACH-BUD Hubert Kotkiewicz, ul. Nieszawska 4 lok. 120, 87-600 Lipno świadczenie usług robocizny: prace ciesielskie oraz inne roboty mostowe
45. Bureau Veritas Quality International ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa obsługa laboratorium
46. Zakład Usług Produkcyjno-Handlowych Krystyna Ignaczewska ul. Sienkiewicza 56, 09-110 Sochocin świadczenie usług budowlanych
47. Budownictwo Drogowe, Brukarstwo, Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców H. Rosik, M. Rosik, I. Łuczyk, M. Rosik S.C., Nowe Grabie 15, 05-200 Wołomin świadczenie usług w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni związanych z TOR
48. AUTO-TRANS Piotr Chmielak, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7, 08-404 Górzno przewóz granitu płukanego
49. BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o. ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki wynajem ładowarek
50. Usługi Sprzętowo Transportowe Władysław Orłowski, ul. Jana Kochanowskigo 17, 07-200 Wyszków wynajem koparki
51. Aspekt Laboratorium Sp. z o.o., ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno Aspekt Laboratorium Sp. z o.o., ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno
52. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FALCOSS Piotr Ossowski, Stara Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne świadczenie usług z zakresu prac mostowych
53. "ROB-TRANS" Zakład Transportowo-Handlowy, Robert Kur, ul. Koliski 15, 05-250 Radzymin świadczenie usług transportowych
54. Roboty budowlane "EMARF", Piotr Konowalik , ul. Wybrzeze Kościuszkowskie 21 lok.2, 09-390 Warszawa świadczenie usług budowlanych (prace ciesielskie, zbrojarskie, prace z uzyciem dźwigu)
55. Usługi Dźwigowo Transportowe Sławomir Nowak, Deskurów 6, 07-200 Wyszków najem sprzętu
56. WEG BET Danuta Kurpiewska, ul. Czarnowo 25, 05-180 Pomiechówek usługa sprzetowa
57. Fiber Trade Sp. z o.o. Sp. k. , Olszowiec 58A, 97-217 Lubochnia świadczenie usług budowlanych
58. F.H.U. MC-TRANS Cezary Maciejewski, ul. Marka Hłaski 5, 06-400 Ciechanów świadczenie usług transportowych
59. Piletest Sp. z o.o., ul. Warszawska 153 lok. 123, 43-300 Bielsko Biała opracowanie Projektu wykonania badań
60. Usługi Ogólnobudowlane "ADBUD" Adrian Stępak, ul. Rybacka 115, 82-110 Kąty Rybackie świadczenie usług z zakresu pracy przy układaniu nawierzchni betonowej
61. Usługi Remontowo-Budowlane, Zbigniew Wrombel, Zabiny 94, 13-220 Rybno świadczenie usług z zakresy prac zbrojarsko-ciesielskich
62. UCHMAN GROUP Sp. z o.o., ul. Maciejkowa 14, 80-177 Gdańsk świadczenie usług robocizny przy pracach zbrojarskich przepustów fi 100,800
63. Dbudownictwo Dawid Dąbkowski, ul. Różańska 19, 07-300 Ostrów Mazowiecka świadczenie usług z zakresu pracy przy układaniu nawierzchni betonowej
64. TD Williamson Polska Sp. Z o.o. , ul.Annopol 4A , 03-236 Warszawa usługa montażu przełącza gazociągu
65. Telwent Sp. z o.o., ul.Staniszewo 114, 83-328 Sianowo usługa wykonania przewiertu sterowanego
66. Atagor Sp. z o.o., ul. Władysława Żeleńskiego 70/6, 31-353 Kraków usługa wypełnienia przestrzeni między rurą ochronną DN400 a rurą przewodową DN250 masą Inover Casing Filler
67. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EURO-TRANS Sp. z o.o. ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa transport kruszywa z Huty Warszawa
68. DAM TRANS Damian Przanowski ul. Olunin 26, 95-520 Iłów praca sprzętu
69. Firma Wielobranżowa Rajmund Lica ul. Kamienna 16, 83-324 Brodnica Górna praca sprzętu
70. DIG - TRANS Tomasz Skoczyński ul. Główna 124, 97-410 Kleszczów praca sprzętu
71. PHU RUNO Tadeusz Runo Ochudno 122, 07-200 Wyszków praca sprzętu
72. W Inwest-Bud, Iwona Gonera os. Księcia Władysława 7F/37, 44-240 Żory świadczenie usług z zakresu robót brukarskich
73. Usługi Transportowe Robert Jerzy Szybowski Piaskowanie, malowanie antykorozyjne, Karolew 5, 05-252 Dąbrówka świadczenie usług transportowych
74. SPT-POLSKA Sp. z o.o. ul. Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań praca sprzętu 
75. Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa wykonanie badań, konsultacje naukowe
76. Roboty Ogólnobudowlane Katarzyna Wrombel Żabiny 94, 13-220 Rybno świadczenie usług z zakresu prac zbrojarsko-ciesielskich
77. Żwirownia Transport Ciężarowy  Ryszard Brynkiewicz  ul. Leonardów 3, 95-002 Smardzew świadczenie usług transportowych
78. TRANS-SERWIS Andrzej Bołoz ul. Czarnieckiego 64/1, 05-816 Michałowice świadczenie usług transportowych
79. P.P.H.U. "KAROMA" Małgorzata Szybowska Karolew 5, 05-250 Dąbrówka transport piasku
80. TREE CAPITAL sp. z o.o. Łubna 50C, 05-532 Baniocha kruszenie nawierzchni betonowej