logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Podpisanie umowy Wykonawcy Robót

W dniu 28 stycznia 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą tj. firmą Skanska S.A.

 

W dniu 28 stycznia 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą tj. firmą Skanska S.A. na „Wykonanie "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego", odcinek Ia - Wyszków - węzeł „Poręba” (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 o długości ok. 12,99 km”