logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 01.08.2016r. do 07.08.2016r.

W okresie od 01.08.2016r. do 07.08.2016r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypów i wykopów,
 • zdjęciem warstwy humusu,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem na drogach dojazdowych DD01 oraz DD03,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z KŁSM oraz BA na drodze dojazdowej DD08 i DD05,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-2,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • wykonanie wykopów pod podporą B obiektu WD-04,
 • zbrojeniem oraz deskowaniem ścian przyczółka B obiektu WD-04A,
 • demontażem deskowania korpusu podpory A obiektu WS-01,
 • zbrojeniem filarów podpór B i C na obiekcie WS-02,
 • betonowaniem korpusu przyczółka A na obiekcie WS-10,
 • demontażem deskowania korpusu przyczółka podpory A na obiekcie WD-10A,
 • wykonaniem kolumn Jet-grouting wzmacniających grunt na obiekcie WD-09,
 • wykonaniem deskowania oraz zbrojenia ławy fundamentowej podpory A na obiekcie WS-08A,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia przyczółka podpory B na obiekcie MS-06.