logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 02.04.2018r. do 08.04.2018r.

W okresie od 02.04.2018r. do 08.04.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem stabilizacji Rm 2,5 na drodze DD.06 w km 1+700- 2+000,
 • wykonywaniem nasypu – dojście do obiektu WS-01,
 • wykonywaniem nasypu w km 520+700- 520+820,
 • wykonywaniem podbudowy z KŁŚM na drodze DP-02 w km 0+280- 0+453,
 • wykonywaniem podbudowy pomocniczej C5/6 w km 519+945- 520+080, 523+000- 523+300, 524+050- 524+220,
 • wykonywaniem podbudowy zasadniczej C8/10 w km 516+482- 517+040, 519+775- 519+945, 523+340- 523+640, 524+368- 524+650,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej AC 16W na DP 4403W,
 • wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego w km 523+583- 523+856,
 • humusowaniem skarp nasypu w ciągu trasy głównej,
 • wykonywaniem nasypu w pasie rozdziału w km 527+200- 528+200,
 • profilowaniem skarp i poboczy w km 527+450- 527+600,
 • wykonywaniem wykopu na drodze DG 440123W w km 0+700- 1+000,
 • wykonywaniem rowu w km 523+400- 523+400,
 • wykonywaniem umocnienia skarp płytami ażurowymi przy obiekcie WS-01,
 • ułożeniem korytek ściekowych w km 517+700- 517+800,
 • montażem zbrojenia ściany wlotu na obiekcie PZ-3a,
 • wykonywaniem izolacji cienkiej wnętrza przepustu na obiekcie PZ-26, PZ-27,
 • wykonywaniem izolacji połączeń wewnętrznych prefabrykatów na obiekcie PZ-21,
 • budową linii zasilających i oświetlającą infrastrukturę drogową,
 • demontażem stacji fotowoltaicznej,
 • budową ścieków skarpowych w km 518+000- 519+000,
 • realizacją programu naprawczego na zbiornik ZB-1, ZB-5,
 • budową przepustów GRP P-12, Z-S8-4, Z-S8-24,
 • montażem bloczków muru oporowego M3 z zasypką na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem kanałów bloczków muru oporowego M6 na obiekcie WS-03,
 • prefabrykacją zbrojenia płyty odciążającej muru oporowego M3 na obiekcie WS-03,
 • montażem sprefabrykowanego zbrojenia i szalowania płyty odciążającej muru oporowego M4 w miejscu wbudowania na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem płyty odciążającej muru oporowego M4 na obiekcie WS-03,
 • prefabrykacją zbrojenia płyty odciążającej muru oporowego M4 na obiekcie WS-03,
 • zabezpieczeniem izolacją bitumiczną płyty muru przejściowej przy przyczółku CP w-wą piasku gr. 5 cm na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia i szalowania płyty odciążającej muru oporowego M5 na obiekcie WS-03,
 • ułożeniem warstwy ścieralnej z SMA na obiekcie WD-05,
 • ułożeniem warstwy ścieralnej z SMA na obiekcie WD-07,
 • montażem ścieku przykrawężnikowego na obiekcie MS-06,
 • montażem krawężnika na skrzydłach na obiekcie WS-08,
 • montażem kap chodnikowych na skrzydłach na obiekcie WS-08,
 • montażem krawężnika na skrzydłach na obiekcie WS-10,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach na obiekcie WS-10.