logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 04.03.2019r. do 10.03.2019r.

W okresie od 04.03.2019r. do 10.03.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • realizacją robót związanych z wykonaniem ogrodzeń autostradowych – montaż siatki żabianki 516+480 – 529+470,
 • wykonywaniem umocnienia poboczy na drodze DD.01 w km 2+600 – 3+800,
 • wykonywaniem umocnienia skarp płytami ażurowymi na drodze DD.04,
 • wykonywaniem krawężnika na drodze DD.04,
 • odhumusowaniem na drodze DD.04,
 • humusowaniem na drodze DD.01, DD.03, rondo Knurowiec,
 • ułożeniem opornika na zjazdach na drogach dojazdowych,
 • profilowaniem kruszywa na zjazdach na drogach DD,
 • wykonywaniem odwodnienia liniowego na obiekcie MD-06A,
 • konserwacją rowu S22/4,
 • wykonywaniem schodów skarpowych na obiekcie WD-10A,
 • przygotowaniem pod wykonanie hydrofobizacji na obiekcie WS-03,
 • wykonywaniem wykopu – rów na drodze DD.01,
 • rozbiórką drogi DK-8 w m. Ojcowizna,
 • korytowaniem wjazdów na drodze DD.01,
 • profilowaniem skarp na drodze DD.04,
 • przygotowaniem nawierzchni pod wykonanie oznakowania poziomego na drogach dojazdowych.