logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 05.02.2018r. do 11.02.2018r.

W okresie od 05.02.2018r. do 11.02.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
  • wykonaniem materaca geosytetycznego w ciągu trasy głównej S8 w km 520+720 – 520+794,
  • montażem zbrojenia oraz szalunków płyt odciążających muru oporowego na obiekcie WS-03,
  • profilowaniem zwieńczeń muru oporowego na obiekcie WS-03,
  • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
  • profilowaniem zasypki przyczółka pod beton podkładowy płyty przejściowej przyczółka AP na obiekcie WS-03,
  • demontażem deskowania ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-20.