logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 05.03.2018r. do 11.03.2018r.

W okresie od 05.03.2018r. do 11.03.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
  • wykonywaniem podbudowy zasadniczej C8/10 w km 525+220- 525+900,
  • prefabrykacją zbrojenia płyty odciążającej muru oporowego M3 na obiekcie WS-03,
  • betonowaniem płyty przejściowej przy przyczółku AP na obiekcie WS-03,
  • betonowaniem płyty odciążającej muru oporowego M4 na obiekcie WS-03,
  • wypełnianiem kanałów bloczków muru oporowego M4 na obiekcie WS-03,
  • wykonywaniem muru oporowego z koszy gabionowych na obiekcie WD-04,
  • betonowaniem podwalin umocnienia stożków na obiekcie WD-05,
  • montażem deskowania ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-20.