logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 05.09.2016r. do 11.09.2016r.

W okresie od 05.09.2016r. do 11.09.2016r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypów i wykopów,
 • zbrojeniem nasypów geosyntetykiem,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem stabilizacji podłoża drogi dojazdowej DD.07 oraz DD.04,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego na drodze dojazdowej DD.07,
 • wykonaniem podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego objazd obiektu WS-01 oraz WD-02,
 • wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego objazd obiektu WS-01,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na drodze dojazdowej DD.01 oraz DD.07,
 • wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na drodze dojazdowej DD.01,
 • montażem rusztowania oraz deskowania ustroju nośnego na obiekcie WS-01 jezdnia prawa,
 • betonowaniem ścian pionowych korpusu podpory A na obiekcie WD-04A,
 • wykonaniem stabilizacji pod rusztowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-04A,
 • betonowaniem ławy fundamentowej podpory B na obiekcie WD-04,
 • betonowaniem słupów podpory B i C na obiekcie WD-05,
 • wykonaniem zbrojenia ławy fundamentowej podpory D na obiekcie WD-05,
 • rozbiórką deskowania korpusu przyczółka podpory A, montażem deskowania przyczółka podpory B, wykonaniem zasypki ławy fundamentowej podpory A i B na obiekcie WD-08A,
 • wykonaniem wykopów pod fundamenty podpór B i C na obiekcie WD-09,
 • montażem deskowania korpusu oraz zbrojenia przyczółka podpory E na obiekcie WD-09,
 • montażem zbrojenia ławy fundamentowej podpory C na obiekcie WD-09,
 • rozbiórką deskowania korpusu przyczółka podpory B na obiekcie WS-10,
 • montażem deskowania belki podwalinowej - poprzecznicy na obiekcie WS-10,
 • montażem łożysk podpory A oraz B na obiekcie WS-10,
 • betonowaniem poprzecznicy podpory A i B na obiekcie WD-10A,
 • wykonaniem zasypki chudego betonu podpory A na obiekcie WD-10A,
 • rozbiórką deskowania przyczółka podpory B oraz montażem deskowania przyczółka podpory A na obiekcie MS-06,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia korpusu przyczółka podpory B na obiekcie MD-06A,
 • wykonaniem pali fi 1000 podpory B i C na obiekcie WD-07,
 • wykonaniem zasypki chudego betonu podpory A na obiekcie WD-11,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania ławy fundamentowej podpory A na obiekcie WD-11,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem płyty zespalającej oraz wlotu strony prawej na obiekcie  PZ-04,
 • betonowaniem płyty zespalającej oraz wlotu strony lewej na obiekcie PZ-03,
 • wykonywaniem wykopu pod przepust PZ-20,
 • wykonywaniem deskowania płyty zespalającej na obiekcie PZ-21A.