logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 08.08.2016r. do 14.08.2016r.

W okresie od 08.08.2016r. do 14.08.2016r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypów i wykopów,
 • zdjęciem warstwy humusu,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • rozbiórką stacji Lotos w miejscowości Trzcianka,
 • wykonaniem kolumn Jet-grouting wzmacniających grunt na obiekcie WD-09
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-1,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających pompownie P9.1,
 • przebudową kolizji sieci gazowej,
 • wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem na drogach dojazdowych DD.01,DD.02,DD.03,DD.04,
 • wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej na drogach dojazdowych DD.01,DD.02,DD.03,DD.04 ( objazd obiektu WS-03),
 • montażem zbrojenia, szalowaniem oraz betonowaniem ścian przyczółka B na obiekcie W-04A,
 • betonowaniem filarów podpory B na obiekcie WS-02,
 • demontażem deskowania korpusu przyczółka podpory A oraz montażem deskowania korpusu przyczółka podpory B na obiekcie WS-10,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania korpusu przyczółka podpory B na obiekcie WD-10A oraz MS-06,
 • betonowaniem korpusu przyczółka w osi B oraz demontaż deskowania korpusu przyczółka podpora B na obiekcie WS-08,
 • montażem zbrojenia korpusu przyczółka i deskowania podpory A oraz ławy fundamentowej i deskowania podpory B na obiekcie WD-08A.