logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 11.11.2019r. do 17.11.2019r

W okresie od 11.11.2019r. do 17.11.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na placu budowy,
  • wdrażaniem oznakowania łuków pionowych na drogach dojazdowych,
  • zmianą oznakowania cienkowarstwowego na grubowarstwowe na węźle Turzyn,
  • usunięciem spękania krawędzi nawierzchni na skrzyżowaniu DD.01a z DD.01,
  • obhumusowaniem skarp na drogach dojazdowych: DD.01, DD.02, DD.03,
  • wykonywaniem dodatkowych kotew i wymiana słupków barier na obiektach: WD-02, WS-03, MS-06, WD-07, WD-09, WD-11,
  • montażem podwalin pod osłony przeciwolśnieniowe na obiekcie WS-01,
  • usunięciem wady wyszczególnionej w protokole załączonym do świadectwa przejęcia dotyczącej kap chodnikowych na obiekcie: WD-02, WD-05, WD-07, WD-09, WD-11.