logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 12.03.2018r. do 18.03.2018r.

W okresie od 12.03.2018r. do 18.03.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem podbudowy zasadniczej C8/10 w km 525+800- 525+900,
 • wykonywaniem podbudowy zasadniczej C8/10 w km 526+200- 526+540,
 • wykonywaniem podbudowy zasadniczej C810 w km 526+820- 526+950,
 • wykonywaniem podbudowy zasadniczej C8/10 w km 527+100- 527+200,
 • wykonywaniem podbudowy zasadniczej C8/10 w km 528+800- 529+470,
 • wykonywaniem podbudowy zasadniczej C8/10 w km 528+820, Pas awaryjny,
 • wykonywaniem nasypu w pasie rozdziału w km 518+000- 518+100,
 • wykonywaniem nasypu w pasie rozdziału w km 529+200- 529+470,
 • wykonywaniem podbudowy pomocniczej C5/6 w km 516+482- 516+582,
 • wykonywaniem podbudowy pomocniczej C5/6 w km 516+800- 517+000,
 • wykonywaniem podbudowy pomocniczej C5/6 w km 519+875- 520+000,
 • wykonywaniem podbudowy pomocniczej C5/6 w km 523+300- 523+670,
 • wykonywaniem podbudowy pomocniczej C5/6 w km 524+340- 524+400,
 • wykonywaniem podbudowy pomocniczej C5/6 w km 524+620- 524+680,
 • wykonywaniem podbudowy pomocniczej C5/6 w km 525+180- 525+220,
 • wykonywaniem podbudowy pomocniczej C5/6 w km 525+900- 526+100,
 • wykonywaniem korytek ściekowych w ciągu trasy głównej w km 518+290,
 • wykonywaniem umocnienia skarp ażurowymi w km 518+290,
 • wykonywaniem wykopu oraz montażem zbrojenia ścianki czołowej przepustu PM 26D,
 • montażem pompowni przy zbiornikach retencyjnych,
 • montażem studni wpadowej SW 7.6,
 • montażem studni Do. 1.19, Do. 2.1, Do. 2.2,
 • betonowaniem podwalin umocnienia stożków na obiekcie WD-02,
 • wykonywaniem zasypki muru oporowego M3 oraz M6 na obiekcie WS-03
 • wykonywaniem muru oporowego z koszy gabionowych na obiekcie WD-04,
 • prefabrykacją zbrojenia płyty odciążającej muru oporowego M3 na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem chudego betonu pod płytę przejściową CP na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia oraz szalowaniem płyty przejściowej CP na obiekcie  WS-03,
 • betonowaniem płyty przejściowej CP na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem chudego betonu pod płytę odciążającą muru oporowego M4 na obiekcie WS-03,
 • montażem sprefabrykowanego zbrojenia i szalowania płyty odciążającej muru oporowego M4 w miejscu wbudowania,
 • demontażem deskowania ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-20.