logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 15.04.2019r. do 21.04.2019r.

W okresie od 15.04.2019r. do 21.04.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • wykonywaniem wolnostojących płotków naprowadzających,
 • montażem siatki żabianki,
 • profilowaniem i zagęszczaniem kruszywa na zjazdach i przy zbiornikach retencyjnych,
 • wykonywaniem nasadzeń przydrożnych i na górnym przejściu dla zwierząt,
 • wykonywaniem odcinka próbnego z powierzchniowego utrwalenia na drodze DD.02,
 • przygotowaniem powierzchni wlotów pod hydrofobizację obiektów PM,
 • wyrównywaniem terenów przy wlotach przy obiektach PZ,
 • wykonywaniem hydrofobizacji na obiekcie WD-04A,
 • wykonywaniem powłok malarskich na wysokości 2m na obiekcie WS-03,
 • profilowaniem i zagęszczaniem kruszywa na drodze DG 440123W,
 • wykonywaniem geokraty przy ZB-1 i ZB-2,
 • wykonywaniem kruszywa przy ZB-2,
 • wykonywaniem pobocza na drodze DD.07,
 • wykonywaniem humusu na drodze DD.02 i DD.07,
 • przygotowywaniem powierzchni pod hydrofobizację na obiekcie WD-09,
 • regulacją barier na obiektach WD-02, WD-05, WD-07, WD-09, WD-11,
 • usunięciem odpadów komunalnych z terenów przy obiektach mostowych,
 • wykonywaniem przejścia ogrodzenia przez rowy,
 • wykonywaniem wjazdów z kruszywa na drodze DG 440123W,
 • wykonywaniem hydrofobizacji pod deskami gzymsowymi na obiekcie WS-03,
 • prowadzeniem prac porządkowych przy obiekcie PZ,
 • wykonywaniem furtek przy obiekcie WD-11,
 • zabezpieczeniem terenu budowy.