logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 16.08.2016r. do 21.08.2016r.

W okresie od 16.08.2016r. do 21.08.2016r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypów i wykopów,
 • zdjęciem warstwy humusu,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem kolumn Jet-grouting wzmacniających grunt na obiekcie WD-09,
 • wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego na drogach dojazdowych DD.01, DD.02, DD.03 oraz DD.04,
 • wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego na drogach dojazdowych DD.01, DD.02, DD.03 oraz DD.04,
 • wykonaniem warstwy wiążącej  na drogach dojazdowych DD.02 oraz DD.03,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-1,
 • rozbiórka stacji LOTOS w miejscowości Trzcianka, 
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • przebudową kolizji sieci gazowej wraz z przygotowaniem do próby ciśnieniowej,
 • wykonaniem deskowania oraz montażem zbrojenia na obiektach WD-01 i WD-01A,
 • betonowaniem filara podpory B i C oraz montażem szalunków filara C na obiekcie WD-02,
 • wykonaniem zbrojenia oraz ułożeniem mieszanki betonowej podpory B na obiekcie WD-04,
 • zbrojeniem oraz szalowania ścian pionowych przyczółka A i B segment II i III,
 • zbrojeniem oraz deskowaniem korpusu podpory B na obiekcie MS-06,
 • wykonaniem pali fi 1000 na obiekcie WD-07,
 • montażem zbrojenia ławy fundamentowej podpory B oraz korpusu przyczółka A na obiekcie WS-08A,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia przyczółka podpory B na obiektach WD-10 i WD-10A,
 • montażem zbrojenia, szalowaniem oraz betonowaniem ścian przyczółka B na obiekcie W-04A.
 • betonowaniem filarów podpory B na obiekcie WS-02,
 • demontażem deskowania korpusu przyczółka podpory A oraz montażem deskowania korpusu przyczółka podpory B na obiekcie WS-10,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania korpusu przyczółka podpory B na obiekcie WD-10A oraz MS-06,
 • betonowaniem korpusu przyczółka w osi B oraz demontaż deskowania korpusu przyczółka podpora B na obiekcie WS-08,
 • montażem zbrojenia korpusu przyczółka i deskowania podpory A oraz ławy fundamentowej i deskowania podpory B na obiekcie WD-08A.