logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 18.03.2019r. do 24.03.2019r.

W okresie od 18.03.2019r. do 24.03.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z organizacją i utrzymaniem placu budowy,
 • przebudową rowu S22/4,
 • montażem siatki „żabianki” na zbiornikach retencyjnych,
 • realizacją robót związanych z wykonywaniem ogrodzeń autostradowych – naciąganie i spinanie w km 516+480- 529+470,
 • prowadzeniem prac związanych z wykonaniem schodów skarpowych na obiekcie WD-10A,
 • przygotowaniem podłoża pod wykonanie hydrofobizacji na obiekcie WD-04A, WD-05A, WD-07, WD-09
 • wykonywaniem krawężnika na drodze DD.04,
 • wymianą krawężników na DD.01,
 • wymianą prefabrykatów zniszczonych podczas TOR na drogach dojazdowych (ściek trójkątny, krawężniki, oporniki),
 • regulacją i uzupełnieniem poboczy na drogach dojazdowych,
 • humusowaniem terenu płaskiego przy WD-02 oraz MOP Budykierz,
 • profilowaniem i zagęszczaniem kruszywa na zjazdach na drogach dojazdowych,
 • ułożeniem geowłókniny na skarpach na drodze DD.04,
 • wykonywaniem umocnienia z płyt ażurowych na skarpach na drodze DD.04,
 • wykonywaniem poboczy z humusu na drodze DD.01,
 • wykonywaniem wraz z profilowaniem kruszywa na zjazdach na drodze DD.01 oraz DD.02,
 • wykonywaniem hydrofobizacji na obiekcie WD-05 oraz WD-04A,
 • przygotowaniem nawierzchni dróg dojazdowych pod wykonanie oznakowania poziomego na drogach dojazdowych,
 • przygotowaniem podłoża pod wykonanie hydrofobizacji na obiektach PZ na drogach dojazdowych,
 • wykonywaniem oznakowania poziomego na drogach dojazdowych.