logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 18.11.2019r. do 24.11.2019r

W okresie od 18.11.2019r. do 24.11.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na placu Budowy,
  • usuwaniem oznakowania poziomego na drogach dojazdowych,
  • humusowaniem skarp na zjazdach na drogach dojazdowych,
  • usunięciem wady wyszczególnionych w protokole załączonym do świadectwa przejęcia dotyczącej kap chodnikowych na obiekcie WD-02, WD-05, WD-07, WD-09, WD-11,
  • wykonywaniem prac usterkowych i zaległych wyszczególnionych w protokole z dnia 15.11.2019 na obiektach inżynierskich,
  • zmianą lokalizacji przejścia dla pieszych na DD.01 w km 1+250 wg. Aktualizacji PSOR,
  • naprawą siatek antyerozyjnych na skarpach ciągu głównego S8.