logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 18.12.2017r. do 24.12.2017r.

W okresie od 18.12.2017r. do 24.12.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • wykonaniem umocnień wylotów skarpowych w ciągu trasy głównej S8 jezdnia prawa w km 517+550 ÷ 518+000 oraz 527+800 ÷ 528+300,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej S8 w km 517+600 ÷ 517+700,
 • demontażem deskowania wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-27,
 • montażem deskowania oraz betonowaniem wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-28,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem zwieńczenia muru oporowego przy obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie WS-08 oraz WS-10,
 • prowadzeniem prac porządkowych na Placu Budowy.