logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 19.03.2018r. do 25.03.2018r.

W okresie od 19.03.2018r. do 25.03.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypu w pasie rozdziału w km 518+800- 519+500,
 • profilowaniem skarp w km 517+740- 517+800,
 • wykonywaniem nasypu przy obiekcie WS-01,
 • wykonywaniem nasypu w pasie rozdziału w km 527+500- 529+470,
 • wykonywaniem nasypu w km 524+000- 524+200 str. L,
 • wykonywaniem warstwy podbudowy pomocniczej C5/6 w ciągu trasy głównej S8,
 • wykonywaniem warstwy podbudowy zasadniczej C8/10 w ciągu trasy głównej S8,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej AC 16W na drodze DD.06 w km 0+230- 0+560,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej AC 16W na drodze DP 4403W w km 0+180- 0+360 (zatoka autobusowa),
 • odhumusowaniem na drodze DG 440123W w km 1+050- 1+300,
 • plantowaniem terenu płaskiego na Łącznicy 3.2 na Węzeł Poręba oraz na drodze DD.06,
 • budową linii zasilających i oświetlającą infrastrukturę drogową,
 • budową przepustu PM 26D,
 • montażem pompowni przy zbiorniku retencyjnym ZB-7,
 • montażem prefabrykatów na dolnym przejściu dla małych zwierząt PZ-3a,
 • montażem studni wpadowej SW 7.6
 • montażem wylotów W 7.5, W 7.4, W 7.3, W 7.3, W 7.2, wylot DN 600 W 7.6, W 7a1, Ws1. 1657,
 • odkopywaniem ścianki na zbiorniku retencyjnym ZB-1 zgodnie z Programem Naprawczym,
 • wykonywaniem zasypki muru oporowego M6 na obiekcie WS-03,
 • prefabrykacją zbrojenia płyty odciążającej muru oporowego M3 na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia i szalowaniem płyty przejściowej CP na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem płyty przejściowej CP na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem chudego betonu pod płytę odciążającą muru oporowego M6 na obiekcie WS-03,
 • montażem sprefabrykowanego zbrojenia i szalowania płyty odciążającej muru M4 w miejscu wbudowania na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem płyty odciążającej muru oporowego M4 na obiekcie WS-03,
 • wykonywaniem izolacji bitumicznej na płytach przejściowych przy przyczółkach AL, CL, AP,
 • prefabrykowaniem zbrojenia płyty odciążającej muru oporowego M6,
 • montażem podstaw stóp pod ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie WD-04 i WD-04A.