logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 19.09.2016r. do 25.09.2016r.

W okresie od 19.09.2016r. do 25.09.2016r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypów i wykopów,
 • zbrojeniem nasypów geosyntetykiem,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową zbiornika infiltracyjnego ZB7,
 • demontażem szalunku i rusztowania ustroju nośnego na obiekcie WS-01,
 • wykopem i ułożeniem chudego betonu pod fundament podpory D na obiekcie WD-02,
 • zbrojeniem oraz betonowaniem podpory A segment 1, 2, 3 na obiekcie WD-04,
 • montażem rusztowania i szalunku oraz zbrojenia ustroju nośnego segmentu 2 na obiekcie WD-04A,
 • wykopem i ułożeniem chudego betonu pod fundament podpory A na obiekcie WD-05,
 • betonowaniem przyczółka A i B na obiekcie MS-06,
 • wykonaniem deskowania oraz zbrojenia przyczółka A na obiekcie MD-06A,
 • wykonanie pali podpory A i C  na obiekcie WD-07,
 • wykonaniem przyczółka podpory B na obiekcie WS-10,
 • wykonaniem iniekcji pali podpory A i B na obiekcie WD-07,
 • montażem deskowania i zbrojenia ustroju nośnego na obiekcie WD-08,
 • montażem deskowania i betonowaniem korpusu przyczółka podpory B oraz ciosów podłożyskowych na obiekcie WD-08A,
 • montażem oraz betonowaniem ławy fundamentowej w osi C na obiekcie WD-09A,
 • montażem deskowania oraz betonowaniem korpusu przyczółka w osi E na obiekcie WD-09,
 • montażem zbrojenia, deskowania oraz betonowaniem ławy fundamentowej podpory A na obiekcie WD-11.