logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 22.08.2016r. do 28.08.2016r.

W okresie od 22.08.2016r. do 28.08.2016r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypów i wykopów,
 • zdjęciem warstwy humusu,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem kolumn Jet-grouting wzmacniających grunt na obiekcie WD-09,
 • zbrojeniem nasypów geosyntetykiem,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  na drodze dojazdowej DD.01 w km. 0+000 – 1+320 oraz DD.08 w km. 0+800 – 1+011,
 • wykonanie podbudowy oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na drodze dojazdowej DD.08 w km. 0+800 – 1+011,
 • wykonaniem podbudowy oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na drogach dojazdowych DD.01, DD.02, DD.03 oraz DD.04,( objazd obiektu WS-03 w miejscowości Trzcianka)
 • rozbiórka stacji LOTOS w miejscowości Trzcianka, 
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-1,
 • wykonaniem zasypki, montażem punktu pomiarowego oraz próby ciśnieniowej na przebudowie kolizji gazowej,
 • betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-01,
 • zasypką fundamentów na obiekcie WS-01,
 • betonowaniem filarów podpory C na obiekcie WD-02,
 • betonowaniem ścian pionowych przyczółka A (segment II) na obiekcie WD-04A,
 • zbrojeniem ścian przyczółka A i B ( segment IV) na obiekcie WD-04A,
 • szalowaniem ścian pionowych przyczółków B ( segment III) na obiekcie WD-04A,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod fundament podpory A na obiekcie WD-04,
 • betonowaniem ścian pionowych przyczółka B ( segment III ) na obiekcie WD-04,
 • montażem deskowania, zbrojenia oraz betonowania korpusu przyczółka podpory B na obiekcie MS-06,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania ławy fundamentowej podpory B na obiekcie MD-06A,
 • wykonaniem wykopu, ułożeniem chudego betonu oraz montażem zbrojenia ławy fundamentowej podpory A na obiekcie MD-06A,
 • wykonaniem iniekcji pali fi 1000 podpory A i C na obiekcie WD-07,
 • wykonaniem ciosów podłużnych na obiekcie WS-08,
 • montażem zbrojenia korpusu przyczółka podpory A i B oraz wykonaniem izolacji powłokowej na betonie ławy podpory A i B na obiekcie WD-08A,
 • montażem zbrojenia, deskowania oraz betonowaniem ławy fundamentowej przyczółka E na obiekcie WD-09,
 • montażem deskowania korpusu przyczółka podpory B na obiektach WS-10 oraz WD-10A,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem korpusu przyczółka podpory B na obiekcie WD-10A,
 • wykonaniem deskowania ścian na wlotach, betonowaniem ścian na wlotach oraz ułożeniem zasypki prefabrykatów na przepuście PZ-04,
 • montażem prefabrykatów oraz uszczelnieniem styków  pomiędzy prefabrykatami przepustu PZ-03,
 • wykonaniem izolacji powłokowej skrzydeł na wlocie przepustu PZ-21.