logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 25.03.2019r. do 31.03.2019r.

W okresie od 25.03.2019r. do 31.03.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • prowadzeniem prac związanych z utrzymaniem placu budowy,
 • wykonywaniem nawierzchni z hydrożelu na obiekcie WD-04A,
 • porządkowaniem terenu przy obiektach PZ,
 • wykonywaniem hydrofobizacji na obiekcie WD-05A, WD-05,
 • wykonywaniem wyciszeń dylatacji na obiekcie WD-05,
 • wykonywaniem umocnienia skarp płytami ażurowymi,
 • profilowaniem i dogęszczaniem kruszywa na wjazdach na drogach dojazdowych,
 • uzupełnianiem humusu na drogach dojazdowych,
 • wykonywaniem oznakowania poziomego na drodze DD.01, DD.05, DD.07,
 • wykonywaniem nasypu przy drodze DD.04,
 • ułożeniem geowłókniny na skarpach na drodze DD.04,
 • humusowaniem terenu płaskiego przy obiekcie WD-02,
 • montażem szaf sterowniczych znaków zmiennej treści,
 • przygotowywaniem powierzchni pod wykonanie hydrofobizacji na obiekcie WD-09,
 • wykonywaniem korytowania wjazdów na drogach dojazdowych,
 • wykonywaniem rowu na drodze DD.04.