logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 25.07.2016r. do 31.07.2016r.

W okresie od 25.07.2016r. do 31.07.2016r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypów i wykopów,
 • zdjęciem warstwy humusu,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem podbudowy zasadniczej drogi dojazdowej DD.05,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie drogi dojazdowej DD.08,
 • budową i pogrążeniem ścianki szczelnej winylowej zbiornika retencyjnego ZB-2,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • wykonaniem pali właściwych na obiekcie WD-04,
 • wykonaniem iniekcji pali na obiekcie WD-04A
 • montażem zbrojenia ław i ścian przyczółka B na obiekcie WD-04A,
 • betonowaniem ław podpory A segment III na obiekcie WD-04A,
 • betonowaniem korpusu podpory A na obiekcie WD-01A,
 • betonowaniem ław podpór B i C na obiekcie WD-02,
 • wykonaniem deskowania oraz zbrojenia korpusu przyczółka podpory B na obiekcie WS-08,
 • wykonaniem deskowania oraz zbrojenia przyczółka podpory A na obiekcie MS-06,
 • wykonaniem pali fundamentowych podpory A i C na obiekcie WD-07,
 • wykonaniem deskowania korpusu przyczółka podpory A na obiekcie WS-10,
 • hydroizolacja oraz zasypaniem ławy fundamentowej podpory B na obiekcie WD-10A,
 • wykonaniem kolumn Jet-grouting na obiekcie WD-09.