logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 25.11.2019r. do 01.12.2019r

W okresie od 25.11.2019r. do 01.12.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na placu Budowy,
  • wykonywaniem prac wyszczególnionych w protokole dołączonym do świadectwa przejęcia dotyczących siatek antyerozyjnych,
  • wykonywaniem programu naprawczego dotyczącego zatoki autobusowej na drodze DD.01 w km 4+600,
  • wykonywaniem oznakowania poziomego na drodze DP4403 Węzeł Turzyn,
  • wykonywaniem barier przy obiekcie WD-04A,
  • uzupełnieniem narzutu kamiennego przy obiekcie PZ-20,
  • wykonywaniem prac dotyczących usunięcia prześwitu przy balustradzie na obiekcie WD-11.