logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 26.03.2018r. do 01.04.2018r.

W okresie od 26.03.2018r. do 01.04.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypu na pasie rozdziału w km 527+000- 528+200,
 • wykonywaniem nasypu w km 524+000- 524+200,
 • wykonywaniem warstwy podbudowy C5/6 na obiektach PZ-20, PZ-21, PZ-22 i PZ-27,
 • profilowaniem skarp i poboczy w km 527+110- 527+300,
 • profilowaniem skarp i rowów w km 518+100- 518+450,
 • wykonywaniem warstwy podbudowy C5/6 w km 516+482+516+520 oraz 516+800-517+040 i 519+875- 520+100,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej AC 16W na drodze DD.06 w km 0+230- 0+560,
 • wykonywaniem warstwy wiążącej AC 16W na drodze DP4403W w km 0+180- 0+360,
 • wykonywaniem korytek ściekowych w km 516+754- 516+784,
 • profilowaniem skarp i poboczy w km 526+500- 527+500,
 • wykonywaniem umocnienia rowu przy obiektach WS-01 oraz PZ-03,
 • humusowaniem skarp i poboczy w km 517+200- 517+595,
 • budową przepustu PM 26D,
 • montażem pompowni przy zbiorniku retencyjnym nr ZB-7,
 • montażem studni wpadowej SW 7.6,
 • realizacją programu naprawczego na zbiorniku ZB-1,
 • budową linii zasilających i oświetlającą infrastrukturę drogową,
 • wykonywaniem izolacji połączeń wewnętrznych prefabrykatów na obiektach PZ-27, oraz PZ-26,
 • montażem balustrad na obiektach PZ-9a, PZ-12a, PZ-20b, PZ-22a, PZ-22c, PZ-26b, PZ-26c,
 • wykonywaniem zbrojenia płyty dennej wlotu na obiekcie PZ-3a,
 • wykonywaniem izolacji połączeń zewnętrznych prefabrykatów na obiekcie PZ-3a,
 • betonowaniem kanałów bloczków muru oporowego M5 na obiekcie WS-03,
 • przygotowaniem do betonowania kanałów bloczków muru oporowego M6 na obiekcie WS-03,
 • montażem bloczków muru oporowego M3 wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • prefabrykacją zbrojenia płyty odciążającej muru oporowego M3 na obiekcie WS-03,
 • montażem sprefabrykowanego zbrojenia i szalowania płyty odciążającej muru oporowego M4 na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem płyty odciążającej muru M4 na obiekcie WS-03,
 • prefabrykacją zbrojenia płyty odciążającej muru oporowego M6 na obiekcie WS-03,
 • zabezpieczeniem izolacji bitumicznej płyt przejściowych przy przyczółkach AL., CL., AP warstwą piasku gr. 5 cm na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem podstaw stóp osłon przeciwolśnieniowych na obiekcie WD-04,
 • montażem desek gzymsowych na skrzydłach na obiekcie WS-08,
 • montażem krawężnika na skrzydłach na obiekcie WS-08,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach na obiekcie WS-08,
 • wykonywaniem schodów dla pieszych SP-09 na obiekcie WD-09,
 • montażem desek gzymsowych na skrzydłach na obiekcie WS-10,
 • montażem krawężnika na skrzydłach na obiekcie WS-10,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach na obiekcie WS-10,
 • montażem ścieku przykrawężnikowego na obiekcie WS-10.