logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 26.09.2016r. do 02.10.2016r.

W okresie od 26.09.2016r. do 02.10.2016r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypów i wykopów,
 • zbrojeniem nasypów geosyntetykiem,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową zbiornika infiltracyjnego ZB-7,
 • demontażem szalunków oraz rusztowania ustroju nośnego na obiekcie WS-01,
 • montażem zbrojenia fundamentów oraz betonowaniem  podpory D na obiekcie WD-02,
 • betonowaniem korpusu podpory B segment III na obiekcie WD-04,
 • montażem zbrojenia korpusu podpory A na obiekcie WD-04,
 • montażem rusztowania i szalunku ustroju nośnego  segment III na obiekcie WD-04A,
 • montażem zbrojenia ustroju nośnego segment III na obiekcie WD-04A,
 • betonowaniem ustroju nośnego segmentu II oraz III na obiekcie WD-04A,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem podpory D na obiekcie WD-05,
 • demontażem deskowania przyczółka A na obiekcie WS-10 (L),
 • deskowaniem i betonowaniem ciosów podłożyskowych podpory B na obiekcie WS-10 (P),
 • deskowaniem ustroju nośnego na obiekcie WS-10 (P),
 • wykonaniem izolacji oraz zasypki przyczółka A na obiekcie MS-06,
 • deskowaniem i betonowaniem ciosów podłożyskowych podpory A na obiekcie MS-06,
 • wykonaniem deskowania oraz montażem zbrojenia i betonowaniem przyczółka A na obiekcie MS-06A,
 • wykopem pod podporę A na obiekcie WD-07,
 • ułożeniem chudego betonu pod podpory C i B na obiekcie WD-07,
 • skuciem głowic pali podpory B i C na obiekcie WD-07,
 • deskowaniem ustroju nośnego na obiekcie WS-10A,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia ustroju nośnego na obiekcie WD-08,
 • betonowaniem płyty ustroju nośnego oraz rozbiórką deskowania korpusu przyczółka podpory B na obiekcie WD-08A,
 • montażem łożysk oraz montażem deskowania poprzecznic na obiekcie WD-08A,
 • montażem zbrojenia słupa w osi B na obiekcie WD-09,
 • rozbiórką deskowania korpusu przyczółka w osi E na obiekcie WD-09,
 • montażem deskowania ławy fundamentowej podpory A na obiekcie WD-11,
 • betonowaniem ławy fundamentowej podpory A na obiekcie WD-11.