logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 26.08.2019r. do 01.09.2019r

W okresie od 26.08.2019r. do 01.09.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na Placu Budowy,
  • wykonywaniem uszorstnienia nawierzchni w km 522+000 – 523+000 str.P pas szybki oraz 524+000 – 525+000 str.P pas szybki.