logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 28.10.2019r. do 03.11.2019r

W okresie od 28.10.2019r. do 03.11.2019r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • prowadzeniem prac porządkowych na placu budowy,
  • wykonywaniem uszorstnienia nawierzchni w km 521+000 – 522+000 str. P; 524+000 – 525+000 str. P; 524+000 – 525+000 str. L,
  • uzupełnieniem kruszywa na nawierzchni na drodze DD.02 oraz na drodze DD.03,
  • montażem podwalin pod osłony na obiekcie MD.06A; WS.01A; MS.06A,
  • humusowaniem skarp na drogach dojazdowych,
  • poprawianiem izolacji na PM-7A.