logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 29.01.2018r. do 04.02.2018r.

 W okresie od 29.01.2018r. do 04.02.2018r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

  • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
  • budową odwodnienia korpusu drogi trasy głównej S8,
  • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej S8 i poprzecznych,
  • budową przepustów z rur GRP w ciągu drogi DP.06,
  • wykonaniem  warstwy podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 w ciągu trasy głównej S8,
  • budową oświetlenia infrastruktury drogowej,
  • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
  • betonowaniem płyty przejściowej przyczółka CL na obiekcie WS-03,
  • wykonaniem uszczelnienia połączeń wewnętrznych prefabrykatów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-11,
  • betonowaniem ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-20.