logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 29.08.2016r. do 03.09.2016r.

W okresie od 29.08.2016r. do 03.09.2016r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypów i wykopów,
 • zdjęciem warstwy humusu,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem kolumn Jet-grouting wzmacniających grunt na obiekcie WD-09,
 • zbrojeniem nasypów geosyntetykiem,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  na drodze dojazdowej DD.01 w km. 0+000 – 1+320,
 • wykonanie warstwy podbudowy oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na drodze dojazdowej DD.01 w km. 0+000 – 1+320,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowy z betonu asfaltowego na objeździe obiektu WS-01,
 • wykonaniem warstwy wiążącej oraz ścieralnej na objeździe obiektów WS-01, WS-08, WS-10.
 • ułożeniem  podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowy z betonu asfaltowego na drodze dojazdowej DD.07,
 • rozbiórka stacji LOTOS w miejscowości Trzcianka,
 • wykonaniem prac przygotowawczych do przełączenia gazociągu oraz przełączeniem gazociągu, demontażem by-passu kolizji.
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • demontażem deskowania ustroju nośnego na obiekcie WD-01A,
 • demontażem szalunków słupów podpory C na obiekcie WD-02,
 • montażem zbrojenia fundamentu podpory B oraz ułożeniem betonu podpory B na obiekcie WD-04,
 • montażem zbrojenia oraz ułożeniem betonu ścian przyczółków na obiekcie WD-04A,
 • montażem zbrojenia oraz ułożeniem betonu fundamentu podpory C na obiekcie WD-05,
 • wykopu oraz ułożeniem betonu podkładowego pod fundament podpory D na obiekcie WD-05,
 • ułożeniem izolacji bitumicznej korpusów i fundamentów na obiektach WS-01, WD-02,WD-01A, WD-04 oraz WD-05,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania przyczółka A na obiekcie MS-06,
 • betonowaniem korpusu przyczółka podpory B oraz montażem łożysk podpory B na obiekcie MS-06,
 • montażem zbrojenia oraz betonowanie ławy fundamentowej podpory A i B na obiekcie MD-06A,
 • wykonaniem pali fi 1000 podpory B i C na obiekcie WD-07,
 • wykonaniem ciosów podłożyskowych oraz montażem łożysk na obiekcie WS-08,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia poprzecznicy na obiekcie WS-08,
 • montażem deskowania oraz betonowaniem korpusu przyczółka podpory A na obiekcie WD-08A,
 • wykonaniem zasypki ławy fundamentowej podpory A i B na obiekcie WD-08A,
 • wykonaniem izolacji powłokowej ławy fundamentowej przyczółka E na obiekcie WD-09,
 • wykonaniem wykopu pod fundamenty podpory B i C na obiekcie WD-09,
 • montażem deskowania korpusu przyczółka E na obiekcie WD-09,
 • montażem deskowania oraz betonowaniem korpusu przyczółka podpory B na obiekcie WS-10.