logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 12.09.2016r. do 18.09.2016r.

W okresie od 12.09.2016r. do 18.09.2016r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • wykonywaniem nasypów i wykopów,
 • zbrojeniem nasypów geosyntetykiem,
 • budową linii zasilających infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem warstwy podbudowy oraz warstwy wiążącej na dojazdowej DD.07,
 • wykonaniem podbudowy pomocniczej na drodze dojazdowej DD.01,
 • wykonanie elementów odwodnienia korpusu drogowego,
 • wykonaniem zjazdów do zbiorników infiltracyjnych Nr 1 i Nr 2,
 • montażem zbrojenia oraz betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WS-01  jezdnia prawa,
 • zbrojeniem fundamentu oraz betonowaniem podpory A segment I oraz III na obiekcie WD-04,
 • zbrojeniem oraz betonowaniem ścian pionowych korpusu podpory B segment I i IV  na obiekcie WD-04,
 • montażem rusztowania pod ustrój nośny na obiekcie WD-04A,
 • zbrojeniem oraz betonowaniem fundamentu podpory D na obiekcie WD-05,
 • betonowaniem słupów podpory C na obiekcie WD-05,
 • zasypka fundamentu podpory C na obiekcie WD-05,
 • zbrojeniem oraz deskowaniem przyczółka podpory B n obiekcie MS-06,
 • wykonaniem izolacji, zasypki, oraz demontażem ścianek szczelnych przyczółka B na obiekcie MS-06,
 • wykonaniem deskowania, zbrojenia oraz betonowania przyczółka B na obiekcie MS-06A,
 • wykonaniem pali podpora A oraz iniekcja pali wraz z wykopami podpory C na obiekcie WD-07,
 • montażem deskowania ustroju nośnego oraz przyczółka podpory B wraz z ułożeniem zbrojenia na obiekcie WD-08A,
 • montażem zbrojenia ławy fundamentowej w osi B, C na obiekcie WD-09,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania korpusu przyczółka w osi E,
 • betonowaniem ławy fundamentowej w osi B na obiekcie WD-09,
 • wykonaniem deskowania, zbrojenia oraz betonowania poprzecznic A i B na obiekcie WS-10,
 • wykonaniem izolacji przyczółka B na obiektach WS-10 oraz WS-10A,
 • montażem zbrojenia ławy fundamentowej podpora A na obiekcie WD-11.