logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Przekazanie Placu Budowy

W dniu 08.02.2016 r. Zamawiający przy udziale Inżyniera przekazał Wykonawcy Plac Budowy w celu realizacji robót budowlanych.